Postponed Church Pinic - Hoãn Buổi Nhóm Ngoài Trời

Addresse6300 Balboa Blvd
CityVan Nuys
AtLake Balboa Park
CountyLos Angeles (CA1175)
Date03/11/2018
Hours10:00
CategoriaEvents
6300 Balboa Blvd
Van Nuys
Lake Balboa Park
Los Angeles (CA1175)
Tel 2018-03-11
Categoria Events
Postponed Church Pinic - Hoãn Buổi Nhóm Ngoài Trời

Xin cáo lỗi cùng quý vị: Buổi nhóm ngoài trời của Hội Thánh vào Chúa Nhật này sẽ hoãn lại vì lý do thời tiết. Chúng ta sẽ nhóm lại như thường lệ tại cơ sở Hội Thánh. Các sinh hoạt của Trường Chúa Nhật & Giờ Thờ phượng Anh ngữ vẫn tiếp diễn bình thường lúc 9 giờ sáng. Xin nhớ vặn đồng hồ lên trước 1 giờ vào tối thứ Bảy. This Sunday's Church Picnic is postponed due to weather. We will meet at church this Sunday as usual, and don't forget the time change. We are sorry for the inconvenience and thank you for your understanding. ----- Kính mời Quý tôi con Chúa mời gọi thân hữu và tham dự đông đủ CHƯƠNG TRÌNH NHÓM NGOÀI TRỜI VÀ SINH HOẠT CHUNG CỦA HỘI THÁNH lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018 You and yours are invited to our church picnic @10am, Sunday, March 11, 2018 Lake Balboa Park - Pavilion #2 6300 Balboa Blvd, Van Nuys, CA (Next to Main Playground) .Home Page - Privacy Sitemap
Copyright © 2018 EventsinUSA.net

P0-G